1956.

november 2.

Nagy Imre a nap folyamán többször tiltakozik Jurij Andropov nagykövetnél a szovjet csapatok folytatódó beözönlése és Bp körülzárása ellen; magyarázatot kér Kádár János és Münnich Ferenc „eltűnésére” is. Délután három jegyzéket ad át a nagykövetnek: a javasolt varsói és bp-i tárgyalásokról, valamint az újabb szovjet csapatmozgásokról. A miniszterelnök a Bp-en akkreditált követeket jegyzékben tájékoztatja a szovjet hadmozdulatokról. — Késő este Nagy Imre magához kéreti a bp-i román nagykövetet, akin keresztül kapcsolatba kíván lépni Gheorghe Gheorghiu-Dej-zsel, az RMP KB első titkárával.