1956.

november 1.

Az SZKP KB Elnöksége ülésén, Nyikita Hruscsov távollétében, Anasztaz Mikojan és Mihail Szuszlov beszámol a mo-i helyzetről. Mikojan 10-15 napi haladékot javasol a Nagy Imre-kormánynak; Szuszlov a katonai beavatkozás mellett, az Elnökség többi tagja is Mo megszállása mellett foglal állást. Leonyid Brezsnyev, Mihail Szuszlov, Georgij Zsukov és Ivan Konyev marsall, valamint Ivan Szerov, a KGB elnöke kidolgozza „a becsületesek különválasztásának” tervét. — Breszt-Litovszkban, a szovjet–lengyel határon Nyikita Hruscsov, Georgij Malenkov és Vjacseszlav Molotov tájékoztatja a lengyel vezetőket a küszöbönálló mo-i intervencióról. A lengyelek, különvéleményüket hangoztatva, a tervezett akciót tudomásul veszik.