1956.

november 1.

20.24-kor Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek nyilatkozatot tesz a rádióban: „Hosszú fogság után szólok a magyar haza valamennyi gyermekéhez. Senkivel szemben nincs gyűlölet a szívemben. […] Most tájékozódom, két napon belül a kibontakozás útjáról személyes szózatot intézek a nemzethez.” november 3. — 21 órakor Ravasz László ref. püspök mond rádióbeszédet. — Kiszabadul a börtönből Endrédy Vendel v. zirci ciszterci apát. 1957. március 1.