1956.

november 1.

9 órától ülésezik a Kormánykabinet. A sajtómunka megerősítése érdekében Széll Jenőt a Magyar Rádió kormánybiztosává, Tamási Lajos írót helyettesévé, Vásárhelyi Miklóst a kormány sajtó-főnökévé nevezik ki. — A kabinet elvi döntést hoz a semlegesség kinyilvánításáról és a VSZ szervezetéből való kilépésről. — Tildy Zoltánt megbízzák, tárgyaljon Mindszenty Józseffel a kormány támogatásáról. A kabinet rehabilitálja Mindszenty József bíboros érseket. — Maléter Pál, Kovács István vezérőrnagy és Király Béla jelentést tesz a katonai helyzetről. A kabinet védőöv kiépítését rendeli el a főváros körül, s ennek parancsnokává Márton András ezredest, a Zrínyi Akadémia addigi parancsnokát nevezik ki. (Márton ezredes november 4-éig nem foglalja el beosztását.) — A kormány tiltakozik Jurij Andropov szovjet nagykövetnél, mivel a keleti határon újabb szovjet csapatok vonulnak be és Bp körül hadmozdulatok tapasztalhatók. — Nagy Imre miniszterelnök átveszi a külügyi tárca irányítását.