1956.

október 30.

Délelőtt összeül az MDP Elnöksége. Egyhangúlag megszavazzák a koalíciós kormány felállítását (a többpártrendszer bevezetését). Szántó Zoltán javasolja, hogy Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) néven alakítsanak új pártot.1 Indítványát az Elnökség leszavazza. október 31.

  1. 1) Az, hogy az új párt megalakításának ötlete egyedül Szántótól származott, korántsem biztos. Ripp Zoltán beszámol egy korábban ismeretlen dokumentumról, amely Szántó irathagyatékában maradt fenn, s talán az eredeti kezdeményezés volt az MSZMP létrehozására. A felhívást a KMP hat egykori alapítója, Hevesi Gyula, Bauer László, Matejka Jánosné, Szilágyi Dezső, Lengyel József és Szilágyi Ilona írta alá.