1956.

október 28.

Reggel összeül az MDP PB. Kádár János első titkár, Anasztaz Mikojan és Mihail Szuszlov jelenlétében és előzetes hozzájárulásuk birtokában, beszámol a Direktórium előző esti üléséről, és bejelenti, hogy az események addigi értékelését megváltoztatják, noha nem fogadják el a „szakszervezeti kiáltvány” (a SZOT, az EFB és az Írószövetség éjszaki nyilatkozata) formuláját a „nemzeti demokratikus forradalomról”. Nagy Imre felszólalása után a résztvevők támogatásukról biztosítják az „új platformot”, s azt az MDP KV elé terjesztik. A testület jóváhagyja az SzN másnapi vezércikkét. október 29. A szovjet küldöttek javaslatára létrehozzák az MDP Elnökségét,1 amelynek tagja lesz Kádár János (elnök), Apró Antal, Kiss Károly,2 Münnich Ferenc, Nagy Imre, Szántó Zoltán.

  1. 1) Az október 26-án megválasztott Direktórium valójában az MDP KV Rendkívüli Bizottsága volt, amelyet a felkeléssel kapcsolatos operatív feladatok végrehajtására hoztak létre. – Az október 28-án felállított Elnökség az MDP egyetlen központi szerve volt, amely kiiktatta a döntési folyamatokból mind a KV-t, mind pedig a PB-t. Ripp, Végnapok, 285–286.