1956.

október 25.

12.32-kor a rádióban felolvassák az MDP PB közleményét: a KV felmentette tisztségéből Gerő Ernőt, és Kádár Jánost választotta az MDP KV első titkárává.1 Közlik, hogy délután az új vezetők, Kádár János és Nagy Imre beszédét közvetítik. — A beszédtervezetek elkészülte után újra összeül az MDP PB; a szovjet kiküldettek ezúttal nincsenek jelen. A testület tagjai, korábbi döntésüket megváltoztatva, egyhangúlag úgy döntenek, hogy Nagy Imre beszédében vesse fel a szovjet csapatok Bp-ről való kivonásának kérdését.

  1. 1) Rainer M. János szerint a PB nem a szovjetek javaslatára, hanem a Kossuth téri vérfürdő hatására döntött a vezetőváltásról. Rainer, Nagy Imre, II, 260. Ezzel szemben Ripp Zoltán úgy véli, hogy „a szovjet kiküldöttek indítványozták a személycserét”. Ripp, Végnapok, 224.