1956.

október 24.

8 óra 13 perckor a rádió közli a KV személyi döntéseit. „A Központi Vezetőség javasolja a Népköztársaság Elnöki Tanácsának, hogy Nagy Imre elvtársat válassza meg a Minisztertanács elnökévé, Hegedüs András elvtársat a Minisztertanács első elnökhelyettesévé.” — Megjelenik az MDP KV felhívása, amely a párt támogatására és az ellenforradalommal való leszámolásra szólít fel.