1956.

október 19.

Megkezdődik a LEMP KB VIII. plénuma. — Az ülésen a KB tagjai sorába kooptálják Władysław Gomułkát. október 21. — A Konstantyn Rokossowski marsall, lengyel nemzetvédelmi miniszter vezette szovjetbarát csoport hívására Varsóba érkezik Nyikita Hruscsov, Lazar Kaganovics, Vjacseszlav Molotov, Anasztaz Mikojan, mindnyájan az SZKP KB Elnökségének tagjai, Georgij Zsukov marsall honvédelmi miniszter, Ivan Konyev marsall, a VSZ egyesített fegyveres erőinek főparancsnoka és más szovjet tábornokok. — A LEMP KB plénuma félbeszakad, Gomułka részvételével szovjet–lengyel tárgyalások kezdődnek. — A szovjet csapatok és néhány lengyel egység hadgyakorlat ürügyén megindul a lengyel főváros felé. október 20.