1956.

október 15.

Gerő Ernő, Apró Antal, Hegedűs András, Kádár János, Kovács István összetételű párt- és kormánydelegáció utazik Belgrádba, egyhetes látogatásra; jugoszláv tárgyaló partnerük Aleksandar Ranković. október 22. — Az ET határozata formálisan is nagykövetségi szintre emeli a két ország diplomáciai kapcsolatait.