1956.

október 13.

Ünnepélyesen eltemetik az 1950-ben kivégzett tábornokokat: Sólyom László altábornagyot, Illy Gusztáv altábornagyot, Beleznay István vezérőrnagyot, Révay Kálmán vezérőrnagyot és Porffy György vezérőrnagyot; barátaik és bajtársaik nevében Szilágyi József mond búcsúbeszédet. Korondi Béla és Horváth-Hönigsberg Ottó kivégzett rendőrtiszteket Oszkó Gyula és Kopácsi Sándor búcsúztatja. október 20.