1956.

szeptember 28.

Az MDP PB határozatot hoz Rajk László, Pálffy György, Szőnyi Tibor és Szalai András, a „párt halottai” katonai gyászpompával történő október 6-ai temetéséről. október 3. A temetést szervező bizottság tagja Apró Antal, Bata István, Csébi Lajos, Gáspár Sándor, Kiss Károly, Kovács István, Lukács György, Major Tamás, Marosán György, Mező Imre, Mód Péter, Münnich Ferenc, Vég Béla. — A PB megbízza Szalai Bélát a Nagy Imrével kapcsolatos iratok átnézésével, azzal a céllal, hogy megállapítsák, mely kérdésekben kell önkritikát kérni Nagy Imrétől. A testület a téeszekből való kilépés kérdéséről is tárgyal.