1956.

szeptember 26.

A Petőfi Kör vitát rendez „A gazdasági vezetés és a gazdaságosság kérdései” címmel; vitavezető-előadó Péter György. A vita Péter György 1954 és 1956 között írott, a Közgazdasági Szemlében megjelent reformcikkei körül forog; Liska Tibor és más felszólalók túllépnek Péter álláspontján, határozottabb és radikálisabb reformokat kívánnak.