1956.

július 18.

Gerő Ernő első beszédében elítéli a Petőfi Kört, Hegedűs András pedig a „Nagy Imre körül csoportosult jobboldali elemeket”. Révai József kifejti: rendezni kell a viszonyt Jugoszláviával, de a követendő példa továbbra is a Szu marad; szó sem lehet a „jugoszláv út” követéséről, amit szerinte Nagy Imre akart, a semlegességről, és a mezőgazdasági kistermelés fejlesztéséről. — Azt a levelet, amelyet eredetileg Rákosi Mátyás írt Josip Broz Titónak, a JKSZ főtitkárának a két ország kapcsolainak rendezéséről, már Gerő írja alá.