1956.

július 18.

Megkezdődik az MDP KV háromnapos ülése, amelyen jelen van Anasztaz Mikojan, az SZKP KB Elnökségének tagja. Rákosi Mátyás, „egészségi állapotára” hivatkozva, lemond első titkári funkciójáról. július 26. A KV első titkárává Gerő Ernőt választják. Farkas Mihályt kizárják a pártból. július 30. A PB-be visszakerül Kiss Károly és Révai József, bekerül a rehabilitált Kádár János és Marosán György, póttagként Gáspár Sándor és Rónai Sándor; Kádár Jánost a KV másodtitkárává választják. A KV-ba kooptálják Mező Imrét, Kállai Gyulát, Földes Lászlót, Hazai Jenőt és másokat. július 21. Hegedűs András marad a miniszterelnök. július 30.