1956.

július 14.

A romániai Előrében közlik az RMP KV és a Minisztertanács határozatát az „általános oktatás megjavításáról”. Bevezetik a koedukációs iskolákat, a pedagógiai iskolák átalakulnak tanítóképző pedagógiai iskolákká. A rendelet előírja, hogy bár „az együttélő nemzetiségek iskoláiban az általános oktatás az illető nemzetiség anyanyelvén folyik, … a többnemzetiségű vidékeken és helységekben román és kisebbségi tagozatokkal, illetve osztályokkal rendelkező iskolákat kell létesíteni”. A felháborodást csillapítandó azonban a rendelet a nemzeti kisebbségek tanulóinak csak az elemi iskola 2. tanévétől teszi kötelezővé a román nyelv tanulását.