1956.

június 30.

Moszkvában először publikálják teljes terjedelmében Lenin „végrendeletét” (utolsó, Sztálint is bíráló írásait). — Közzéteszik az SZKP KB határozatát „A személyi kultusz és következményeinek leküzdéséről”, amely visszalépést tükröz Nyikita Hruscsov kongresszusi beszédéhez képest. A határozat szerint a harmincas években a belső és külső nehézségek igazol(hat)ták a demokrácia korlátozását; a párt vezetői pedig azért nem fordulhattak szembe Sztálinnal, mert azt a széles tömegek nem értették volna. július 3.