1956.

június 30.

Az MDP PB Rákosi Mátyás beszámolója alapján határozatban ítéli el a Petőfi Kör pártellenes megnyilvánulásait; Nagy Imrét és „csoportját” „párt- és népi demokrácia-ellenes fellépéssel” vádolja; a dokumentumot KV-határozatként hozzák nyilvánosságra, ezért mindenki ekként hivatkozik rá. — A határozat nyomán elterjed a hír, hogy a BM Rákosi Mátyás utasítására elkészítette a letartóztatandók ún. négyszázas listáját. — A következő két hétben üzemi röpgyűlések, megrendelt tiltakozó táviratok stb. formájában országos kampány folyik a Petőfi Kör és a pártellenzék ellen. Déry Tibort és Tardos Tibort kizárják a pártból.