1956.

június 26.

Kliment Vorosilov marsall, az SZKP KB Elnökségének tagja feljegyzésben tájékoztatja a testületet a Rákosi Mátyással folytatott megbeszéléseiről. Vorosilov szerint Rákosi a Jugoszláviához fűződő kapcsolatok további normalizálása érdekében folytatott tárgyalások során „érezhetően tartózkodó volt, és számos kritikai megjegyzést tett a jugoszláv vezetőkre, (…) nem szabadult meg a múlt terhétől, és sok benne a bizalmatlanság és bizonytalanság”.