1956.

június 18.

A Petőfi Kör találkozót rendez volt partizánok, illegális pártmunkások és a bp-i fiatal értelmiségiek között a Központi Tiszti Házban; vitavezető Andrásfi Gyula, Kiss Károly és Ujhelyi Szilárd. június 20. Rajk Lászlóné férje rehabilitációját, Gergely Erzsébet Rákosi és Gerő lemondását, Szerényi Sándor a régi illegális, kizárt és meghurcolt kommunisták párttagságának helyreállítását követeli. Ujhelyi Szilárd arról beszél, hogy nemcsak „egyes elvtársakat” bántottak meg, hanem egész társadalmi rétegeket, a középparasztságot és a munkásokat is; ezzel a rehabilitálandók körét a kommunistákon túl kiterjeszti az egész magyar népre.