1956.

június 14.

A Petőfi Kör vitát rendez a „A XX. kongresszus és a marxista filozófia időszerű problémái” címmel.1 június 18. A vitát az MKKE nagy előadótermében tartják, mert a hallgatóság számára a Kossuth Klub szűknek bizonyul; vitavezető Lukács György, Szigeti József és Balogh Elemér. A vita rehabilitálja Lukács Györgyöt, nézeteit és tanítványait, egyúttal diszkreditálja korábbi támadóit; Lukács meghirdeti a marxizmus reneszánszát.