1956.

május 30.

A Petőfi Kör vitát rendez „A marxista történelemtudomány időszerű kérdéseiről”; vitavezető Mód Aladár, Zsigmond László és Győrffy Sándor. június 9. A felszólalók élesen bírálják a dogmatikus történetírást, elsősorban a rákosista párttörténeti koncepciót, valamint az iskolai történelemoktatás szellemét. A félreállított történészek újra-megszólalását jelenti Kosáry Domokos hozzászólalása. — A vita másnap folytatódik.