1956.

május 26.

Pekingben Lu Ting-ji, a KKP KB propagandaosztályának vezetője a tudományos és művészeti élet képviselői előtt elmondott beszédében részletesen kifejti a „Virágozzék száz virág…” jeszó tartalmát. „A politikában világosan meg kell vonnunk az ellenség és köztünk húzódó határvonalat, másrészt a népen belül feltétlen szabadságnak kell uralkodnia. [A mozgalom] a népen belüli szabadság megnyilvánulása az irodalomban, a művészetben és a tudományos munkában. …a tudományos és művészeti bírálatban és vitában senkinek sem lehet semminemű kiváltsága, meg kell engedni a megbíráltaknak, hogy ellenbírálattal éljenek, és azt nem szabad elnyomni; …meg kell engedni a kisebbségnek, amelynek különvéleménye van, hogy fenntartsa nézeteit.” 1957. február 27.