1956. március

Megkezdődik az MDP KV kétnapos ülése. Rákosi Mátyás beszámol az SZKP XX. kongresszusáról. március 23. Rákosi megállapítja, hogy az MDP politikája megfelel a XX. kongresszus irányvonalának; a szocialista törvényességre vonatkozó 1953. évi határozatok megvalósultak, de további részintézkedésekre van szükség. Bizottságot állítanak fel Farkas Mihály ügyének kivizsgálására. július 18.