1956.

február 25.

Befejeződik az SZKP XX. kongresszusa. Az általános határozat meghirdeti a két világrendszer békés egymás mellett élését. Állást foglal „a pártélet lenini normáinak visszaállítása, a párton belüli demokrácia fejlesztése, a kollektív vezetés elveinek a marxista-leninista politika alapján való érvényesítése” mellett, és kimondja: „… a KB feltétlenül helyesen járt el, amikor fellépett a személyi kultusz ellen, … feltárta a szocialista törvényesség megsértésének eseteit, és megtette a szükséges intézkedéseket az elkövetett hibák kijavítására.” A határozat név szerint csak „Berija és cinkostársai bűnös, összeesküvő tevékenységét” említi. — Az esti órákban a kongresszus zárt ülést tart, amelyen csak a kongresszus küldöttei vesznek részt. Nyikita Hruscsov, a KB első titkára négyórás beszédet mond „A személyi kultuszról és következményeiről”. március 16. június 30. A „titkos beszédben” az első titkár nyíltan szól a harmincas évek párton belüli leszámolásairól, a törvénysértéseket Sztálin személyi diktatúrájából eredezteti, s azokért személyesen őt és a belügyi apparátus akkori vezetőit teszi felelőssé. — A „titkos beszédet” Mo-on 1988-ban hozzák nyilvánosságra; ennek ellenére a közvélemény egy része tud róla a külföldről bejuttatott brosúrákból, illetőleg a külföldi rádiók beszámolóiból.