1956.

február 14.

Moszkvában összeül az SZKP XX. kongresszusa. Az első ülésnapon Nyikita Hruscsov, a KB első titkára mond előadói beszédet. — A tanácskozás fordulópontot jelent az SZKP és a nemzetközi kommunista mozgalom politikájában és ideológiájában. február 25. — Az MDP küldöttségét Rákosi Mátyás vezeti, tagja Kovács István és Szalai Béla.