1955.

szeptember 3.

Benjámin László megírja Így vagyunk c., Haraszti Sándornak ajánlott versét, amelynek meg-jelenését nem engedélyezik.1 1956. június 27. — A vers kéziratban terjed, egy fordulatát („Bűnös vagyok, elhittem bűnödet…”) és befejező sorát („…jóvátenni a jóvátehetetlent”) értelmiségi körökben gyakran említik.