1955.

július 11.

Az MDP KV Titkársága határozatot hoz az egyházpolitikáról. A Titkárság az egyházpolitikában tapasztalható „jobboldali elhajlás” felszámolása érdekében felszólítja az ÁEH-t az állam és az egyház közötti konkordátumok betartatására, az egyházakkal szembeni keményebb fellépésre és az állampárttal való szorosabb együttműködésre.