1955.

május 27.

Gimes Miklós, Fazekas György és Vásárhelyi Miklós a Lapkiadó Vállalat párttaggyűlésén követeli a magyar–jugoszláv viszony tisztázását, a Rajk-per felülvizsgálatát;1 emiatt Gimest és Fazekast kizárják a pártból, Vásárhelyit szigorú megrovásban részesítik. — 1955 tavaszán hasonló tisztogatások folynak a tudományos és kulturális élet minden területén, egyetemeken és főiskolákon, felső és alsó szinten egyaránt.