1955.

április 22.

Pozsonyban megkezdődik az SZLKP kongresszusa. — Ismét harcot hirdetnek a burzsoá nacionalizmus és a „szociáldemokratizmus” ellen; Karol Bacílek első titkár megállapítja, hogy a burzsoá nacionalizmus gyakran megnyilvánul a köztársaság magyar polgárai között is, akik „elfelejtik, hogy az ő hazájuk a népi demokratikus Csehszlovák Köztársaság”. A kongresszus feladatul tűzi ki a magyar lakosságnak a Csehszlovákia iránti hazafiságra való nevelését.