1955.

április 14.

Ülést tart az MDP KV. A testület határozatot hoz Nagy Imre ügyében, aki továbbra sem hajlandó önkritikát gyakorolni. A határozat szerint Nagy „antimarxista, antileninista, pártellenes nézetei összefüggő rendszert képeznek”, s megvalósításuk érdekében „pártszerűtlen, pártellenes, sőt frakciós módszerekhez folyamodott”; ezért a KV kizárja a testületből és a PB-ből, és visszahívja valamennyi funkciójából. április 18. április 29. Farkas Mihályt, aki egy ideig Nagy Imrét támogatta, szintén megfosztják funkcióitól. Kovács Istvánt és Mekis Józsefet a PB tagjává, Piros Lászlót PB-póttaggá választják. A HNF-ről szólva Rákosi Mátyás kijelenti, Nagy ezzel „pártellenes, szocializmusellenes, soviniszta, jobboldali tömegmozgalmat” akart létrehozni. — Nagy Imrét az ülésre nem hívják meg, a határozatról csak a sajtóból értesül.