1955.

április 10.

Közzéteszik az 1955: 13. tvr.-t a műsoros előadásokról. „Hangversenyt és műsoros előadást állami szervek és vállalatok, fegyveres testületek, társadalmi szervek és szövetkezetek rendezhetnek. Magánszemély műsoros előadást nem rendezhet. Hivatásos előadóművész közreműködése nélkül, kizárólag kultúrcsoportok részvételével rendezett műsoros előadások megtartásához a járási (városi, városi kerületi) tanács végrehajtóbizottsága népművelési osztályának engedélye szükséges. A műsoros előadás nélküli táncmulatság engedélyezése a községi (városi, városi kerületi) tanács VB hatáskörébe tartozik.” 1958. január 3.