1955.

március 28.

Nagy Imre Dobi Istvánhoz, az ET elnökéhez írt levelében, „tekintettel az előállott politikai helyzetre”, lemond miniszterelnöki megbízatásáról. április 14. — Dobi tájékoztatja Rákosi Mátyást, de válasz nem születik, és érdemi intézkedés sem történik.