1954.

november 26.

Az FM rendelete a téeszek és az egyénileg dolgozó parasztok számára lehetővé teszi, hogy az aratási és cséplési munkák díjának kivételével, az addig természetben fizetett gépállomási munkadíjakat 200 Ft-os mázsánkénti búzaár alapulvételével készpénzben is kiegyenlíthessék.