1954.

szeptember 3.

Az Mt ülésén megtárgyalják az Államigazgatás Racionalizálására Kiküldött Kormánybizottság zárójelentését. Az Mt határozatokat hoz az államapparátusban és az állami vállalatoknál foglalkoztatott alkalmazottak létszámának csökkentéséről, valamint az államigazgatási és vállalati apparátus egyszerűsítéséről.1