1954.

június 23.

Az Mt határozata úgy intézkedik, hogy a földreform során kapott, de még be nem épített házhelyeken a tulajdonos egy éven belül köteles az építkezést megkezdeni és azt két éven belül befejezni, ellenkező esetben a helyi tanács az építési telket a tulajdonostól kártalanítás mellett elveheti, és átadhatja más építeni szándékozónak.