1954.

június 15.

Megkezdődik az Ogy nyári ülésszaka. — Az 1954: V. tc. módosítja a büntető perrendtartásról, az 1954: VI. tc. pedig a polgári perrendtartásról szóló törvényeket. Az 1954: VII. tc. újból kettéválasztja az 1953 júliusában összevont Bel- és a Külkereskedelmi Minisztériumot. július 6.