1954.

május 30.

Befejeződik az MDP III. kongresszusa. 1957. június 27. Határoznak a tanácsrendszer reformjáról, a népfront újjászervezéséről és az arányosabb fejlesztést kitűző második ötéves terv irányelveiről. — 70 tagú KV-t választanak. A PB tagjai: Ács Lajos, Apró Antal, Farkas Mihály, Gerő Ernő, Hegedüs András, Hidas István, Nagy Imre, Rákosi Mátyás, Szalai Béla; póttagok: Bata István, Mekis József. A Titkárság tagjai: Ács Lajos, Farkas Mihály, Matolcsi János, Rákosi Mátyás, Vég Béla. A KV első titkára Rákosi Mátyás.