1954.

május 19.

Ülést tart az MDP PB. A testület megvitatja Nagy Imre tervezetét a tanácsok működéséről és a népfront újraszervezéséről: eszerint a népfrontnak a többpártrendszer funkcióját kell betöltenie. Nagy felveti a koalíciós kormányzás lehetőségét. A PB, elsősorban Rákosi Mátyás és Farkas Mihály éles kritikájának hatására, elveti a tervezetet. — A PB elfogadja Gerő Ernő előterjesztését egyes politikai perek felülvizsgálatáról. Rákosi Mátyás, Apró Antal és Ács Lajos részvételével bizottság alakul a jogtalanul elítélt v. párttagok rehabilitálásával kapcsolatos határozat végrehajtásának irányítására.1 május 24.Rákosi Mátyás, Gerő Ernő és Nagy Imre rész-vételével megalakul a Rehabilitációs Bizottság. 1955. március 10.