1954.

április 8.

Az SZLKP KB ülésén Karol Bacílek első titkár kijelenti, hogy „le kell számolni az ún. reszlovakizáció következményeivel; … mindenki szabadon vallja magát olyan nemzetiségűnek, amely nyelven legjobban ki tudja fejezni magát, amely a legközelebb áll hozzá”. május 26. december 14. Az Igazságügyi Minisztérium úgy rendelkezik, hogy a bírósági ítéleteket, amennyiben azt az érdekelt úgy kívánja, magyar nyelven is kézbesíteni kell.