1954.

március 15.

Az SzN szerkesztőségi cikk formájában, „Az új magyar irodalom egyes kérdéseiről” címmel KV-határozatként közli a PB irodalompolitikai határozatát, amely az 1953 előtt megszokott hangnemben és érveléssel ítéli el a pártot ért írói kritikákat, ugyanakkor megpróbál elhatárolódni a korábbi évek irodalomirányítási módszereitől.