1953.

december 20.

Az MDP PB, miután megszüntették a kuláklistákat, felülvizsgálja a politikailag megbízhatatlan sorkötelesek C-kategóriájának feltételeit. A leszerelésekkel a munkaszolgálatos alakulatok létszáma 3 ezer fő alá csökken; ekkor már négy bányamunkás zászlóalj és egy század is dolgozik.