1953.

október 31.

1953 júniusát követően első alkalommal ülésezik az MDP KV. A kibővített ülésen a júniusi határozatok következetes végrehajtása mellett foglalnak állást, és 1954 áprilisára összehívják a III. pártkongresszust. Rákosi Mátyás a „baloldali szektaszellem” elleni fellépést sürgeti; mint mondja, „meg kell növelni az egyéni parasztság biztonságérzetét, minden eszközzel segíteni kell termelési kedvét, minden módon a kezére kell járni, hogy megkönnyítsük neki a többtermelést”. Apró Antalt a PB tagjává választják.