1953.

október 24.

Az IrU-ban megjelenik Kónya Lajos „Költői önvizsgálat” c. írása. november 7. Kónya ezt írja: „Hittem a pártban, tollamat ez a hit vezette. Nagyon szerettem népünket, jobb sorsáért dolgoztam. Tudtam, hogy a párt nem önmagáért van, hanem a népért, s ha a pártra hallgatok, és a pártot segítem, … akkor népemet szolgálom.”1