1953.

szeptember 30.

A Béke és Szabadság c. folyóirat közli Háy Gyula „Színházi levél” c. írását, amely a magyar drámairodalom hiányosságaiért egyenesen a pártapparátus merevségét és adminisztratív beavatkozásait teszi felelőssé.