1953.

szeptember 8.

Olt Károly pénzügyminiszter előterjesztésében azt javasolja az MDP KV Politikai Bizottságának, hogy az ET elnökének és az Mt elnökének a fizetését havi 7500 Ft-ra, a miniszterelnök-helyettesekét havi 6500 Ft-ra emeljék. A PB csak a kollektív államfői testület elnökének fizetésemeléséhez járul hozzá, a kormányfő és helyetteseinek javadalmazása változatlan marad.