1953.

augusztus 28.

Kihirdetik az 1953: 16. tvr.-t a rendőrségi bíráskodás megszüntetése és a kihágási eljárásra vonatkozó egyes rendelkezések módosítása tárgyában. A jogszabály kimondja, hogy „az állam-polgárokra szabadságvesztés-büntetést csak a bíróságok és csak a bíróságok részére megállapított eljárási szabályok szerint szabhatnak ki. Ennek érdekében meg kell szüntetni a rendőrségi kihágási bíráskodást és a helyi tanácsoknak kihágási ügyekben elzárás kiszabására vonatkozó jogkörét.”