1953.

augusztus 22.

Szovjet–keletnémet megállapodást írnak alá a jóvátételről. Ennek értelmében az NDK jóvátétel-fizetési kötelezettségét 1954. január 1-jei hatállyal megszüntetik; csökkentik a szovjet megszállás költségeit, több német gyárat „visszaadnak” az NDK tulajdonába, a diplomáciai képviseleteket nagykövetségi rangra emelik.