1953.

július 26.

Az Mt, a kormányprogrammal összhangban, az állami kezelésben lévő lakóházak felújítására (az eddigieken felül) további 100 millió Ft-ot irányoz elő. — A végrehajtás szervezetlensége miatt az év végéig a 812 tatarozásra kijelölt, illetőleg a 417 munkába vett épületből mindössze 30 házon fejezik be a legszükségesebb javításokat.