1953.

június 27.

Megkezdődik az MDP KV kétnapos ülése. — A testület, a moszkvai instrukciók alapján, súlyosan elmarasztalja a kollektív vezetés hiányát, a négyesfogat (Rákosi, Gerő, Farkas és Révai) önkényeskedéseit, a személyi kultuszt, a törvénytelenségek és a rendőri módszerek eluralkodását, az erőltetett iparosításon és erőszakos kollektivizáláson alapuló autark gazdaságpolitikát. A helytelen iparosítási politikáról a határozat megállapítja: „Ez szektaszerű politika volt, mely öncélnak tekintette a szocialista iparosítást.” A lakosság életszínvonal-csökkenésének okaiként a kiskereskedelmi áruforgalom visszaesését, a ruházati cikkek és az élelmiszerek minőségének romlását, a magánkisipar és kiskereskedelem túlzottan gyors ütemű kiszorítása miatt kialakuló ellátási nehézségeket, a lakásépítés és -karbantartás elhanyagolását, a rendszeres túlóráztatást jelöli meg; elmarasztalóan említi a bírósági és kihágási eljárások nagy számát és a lakossággal szembeni önkényeskedést. — A határozat kijelöli az új gazdaságpolitika fő irányait: az iparosítás ütemének lassítását, a beruházások átcsoportosítását, új beszolgáltatási rendszer kidolgozását, a meglevő téeszek megerősítését és az önkéntesség elvének szigorú betartását, a dolgozók életszínvonalának emelését. — A KV elhatározza, hogy az Ogy első ülésén Nagy Imre miniszterelnökként hirdessen új kormányprogramot. július 4. — A pártban megszűnik a főtitkári tisztség és a Szervező Bizottság. A KV újjáválasztja a PB-t és a Titkárságot. A PB tagjai: Rákosi Mátyás, Nagy Imre, Gerő Ernő, Hegedűs András, Hidas István, Kristóf István, Földvári Rudolf, Ács Lajos, Zsofinyecz Mihály; a PB póttagja Bata István és Szalai Béla. A Titkárság tagjai: Rákosi Mátyás (első titkár), Ács Lajos, Vég Béla. A PB-ből és a Titkárságból kimarad Farkas Mihály (augusztus 12.), Révai József, Horváth Márton, Apró Antal, Rónai Sándor, Harustyák József, Szabó István, Kiss Károly, Dénes István, Házi Árpád, Piros László. július 11.